Top IMG
Rozwiązania WWW/GIS

Rozwiązania WWW/GIS „szyte na miare”

Budujemy rozwiązania w architekturze trójwarstwowej w modelu usługowym.
Cechy charakterystyczne budowanych przez nas rozwiązań:

 • dostępne dla użytkowników przez przeglądarkę WWW
 • dostępne dla użytkowników urządzeń mobilnych
 • dane przestrzenne udostępniane w modelu usługowym zgodnym ze standardami OGC
 • od razu zapewniamy podstawowe funkcje komponentu mapowego, takiej jak:
  • wyświetlanie danych przestrzennych na mapie,
  • poruszanie się po mapie – zmianę skali mapy (powiększanie i pomniejszanie mapy)
  • przesuwanie widoku mapy (nawigowanie),
  • wyszukiwanie danych
  • dopasowywanie widoku mapy do wyszukanych obiektów,
  • komponowanie treści mapy poprzez zarządzanie widocznością danych na mapie (włączanie i wyłączanie warstw danych, sterowanie widocznością warstwy na mapie),
  • pomiary odległości i powierzchni na mapie,
  • drukowanie fragmentu mapy do pliku,
  • dodawanie i edycja punktów na mapie

Rozwiązania GIS dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Gminom i Powiatom oferujemy gotowe rozwiązania realizujące funkcje gminnego lub powiatowego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgodnego z wymogami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE.
Oferowane rozwiązanie jest systemem klasy Cloud GIS zapewniającym:

 • przetwarzanie danych w chmurze
 • przechowywanie danych w bezpiecznym, jednym z najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych Centrum Serwerowe DataTechnoPark we Wrocławiu

Zapewniamy funkcjonalności integracji z systemem ePUAP.
Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie wdrożenia rozwiązania.

Rozwiązania WWW/GIS

Dedykowane rozwiązania GIS dla branż

Oferujemy dedykowane rozwiązania GIS dla przedsiębiorstw z branż:

 • energetycznej,
 • gazowniczej,
 • ciepłowniczej,
 • wodno-kanalizacyjnej
 • telekomunikacyjnej.

Cechą wspólną rozwiązań GIS dla branż jest elastyczność, ukierunkowanie na realne potrzeby użytkowników oraz intuicyjny dostęp do funkcji systemu (za pośrednictwem przeglądarki internetowej, również z poziomu urządzeń mobilnych).
Poza szerokimi możliwościami integracji z już istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami GIS, nasze rozwiązanie zapewnia:

 1. Konfigurowalny i intuicyjny moduł mapowy dostępny z poziomu przeglądarki internetowej oferujący możliwość wizualizacji i analizowania w środowisku GIS danych mających odniesienie przestrzenne, w szczególności:
  • map infrastruktury przedsiębiorstwa (urządzenia, przewodu, budowle) wraz z możliwością wyświetlenia w środowisku mapowym dodatkowych informacji o obiektach (załączniki graficzne, atrybuty obiektów)
  • map zjawisk (usterki, awarie) związanych z użytkowaniem infrastruktury przedsiębiorstwa,
  • map obrazujących plany rozwojowe infrastruktury sieciowej (możliwość porównywania różnych rozważanych wariantów),
  • map prezentujących prognozowany popyt na towary i usługi (w przypadku wykonania integracji z systemami wspierającymi procesy biznesowe przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą towarów i usług)
  • danych referencyjnych wspierających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw (w tym danych z powiatowych baz GESUT oraz tworzonej krajowej bazy GESUT)
  • danych pochodzących z usług sieciowych (w tym OGC)
 2. Innowacyjny moduł wsparcia działań operacyjnych oferujący:
  • możliwość dokumentowania z poziomu urządzeń mobilnych stanu infrastruktury (inwentaryzacja), zdarzeń oraz wyników prac ekip terenowych (rozwiązanie zapewnia transfer danych do bazy centralnej, dzięki czemu są one w bardzo krótkim czasie udostępniane w postaci mapowej lub jako informacje kontekstowe odnoszące się do obiektów prezentowanych na mapach),
  • możliwość analizy zebranych danych w ujęciu czasowym.
 3. Moduł wsparcia sprzedaży wykorzystujący technologie GIS do wspierania dystrybucji oraz rozliczania sprzedaży towarów i usług.

Integracja GIS z systemami Business Intelligence i hurtowniami danych

Oferujemy rozwiązania GIS rozszerzające możliwości zapewniane przez systemy wpierające funkcjonowanie przedsiębiorstwa (BI, hurtownie danych) o dodatkowy aspekt przestrzenny.

Zintegrowane dane biznesowe prezentowane i analizowane z wykorzystaniem wsparcia narzędzi GIS stanowią wartościowe źródło informacji umożliwiających podejmowanie racjonalnych działań mających na celu optymalizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Chcesz do nas dołączyć ?

Prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym.

Aplikuj już teraz!
Recruitment IMG

W celu zapewnienia naszych klientom najlepszych rozwiązań jesteśmy partnerami:

Skontaktuj się z nami!

Slide to top